Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uddevalla kn, MYRE 1:11 GAMLA RIKSTVÅAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
En gatstensbelagd landsvägssträckning, belägen några kilometer söder om Ljungskile där vägarna till Svenshögen respektive Backamo möter E6. Vägen är satt med grå gatsten och i vägens mitt en sträng med mörkare sten. Gamla rikstvåan är 680 meter lång. Vägbanan kantas av stengardister och ett rödmålat räcke. Det f d Gästgiveriet i Åsen fanns redan 1740 och verksamheten upphörde i början på 1900-talet. En stenvalvbro har tidigare lett vägen över Apelbäcken. Vid vägens södra del ligger en f d affär samt bensin- och bärgsninsstation och en stenvalvsbro. Affären lades ned 1961. Den gatstensatta vägen omges av åkermark och friliggande villor.