Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Mariestad kn, SJÖTORP 2:223 SJÖTORPS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
SJÖTORPS KYRKA ligger i västra delen av en rektangulär kyrkogård från 1916. Kyrkogårdens huvudingång i väster utgörs av en dubbel smidesgrind med spjälor och rundade överstycken. Grinden hänger mellan stenstolpar med lockhällar. Från grinden leder en grusgång med tre rader plattor mot klockstapeln öster ut och härifrån går en annan grusgång med plattor till kyrkporten i sydöst. Mot gatan i väster avskärmas kyrkogården genom en låg gjuten stödmur och av en häck. I södra delen av sitter smidda ringar för att binda fast hästar i. Mot norr saknas avgränsning, men mot söder är en stödmur. I kyrkogårdens östra del växer flera äldre träd. Framför porten ligger cementplattor.
Norr om kyrkan går en grusgång och fortsätter mot öster. Under inventeringsarbetet igenlades grusgångar utmed norra och västra kyrkogårdsmurarna.
Kyrkogården indelas i kvarter genom häckar med bland annat måbär.
KLOCKSTAPEL - Den inklädda klockstapeln har rak, fyrsidig överdel och kjolformad underdel. Klockstapeln har trästomme med spånklädda fasader, avslutade genom spetsvinklade och spånklädda frontoner. Fasaden skjuter ut framför den grå cementsockeln. Taket är kraftigt utskjutande, korsformat samt spåntäckt. Det kröns av en smal och hög spånklädd spira med flöjel. Flöjeln är försedd med årtalet 1930. Överst är på varje sida tre rektangulära gluggar med träjalusier. I väster är en port i form av en vit pardörr av pärlspont, försedd med smidda beslag och dragringar. Dörren är placerad i en vit, något utskjutande träportal med spåntäckt pulpettak. I norr och söder är vardera ett vitmålat, kvadratiskt fönster med nio rutor och med grå, upptill spetsvinklad omfattning.