Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, VASASTADEN 12:8 KV FURAN

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Se även anläggningshistorik.

Kv Furans nedre del, omgiven av slutna stenstadskvarter i öster och väster samt esplanaden Vasagan i norr, har trots inslag av större nybyggnader från 1950- respektive 1970-talet en bebyggelsestruktur som är väl bevarad sedan 1890-talet. Väsentliga identitetsskapande komponenter i stadsbilden i Viktoriagatans perspekliv från korsningen med Vasagatan utgör de sammanbyggda Hedlundska husen Viktoriagatan 11 (bla. "Tomtehuset" som blev byggnadsminnesförklarat 1982), Viktoriagatan 15 samt tvillinghusen 15A och 15B. Samtliga har bibehållna förgårdar med originalstaket och planteringar.

Fastigheten Vasastaden 12:8 är genom anläggningssättet och den arkitektoniska utfonuningen anpassad till kvarterets ursprungliga karaktär av villaområde och är numera ett av de sista och bäst bevarade exemplen på hyreshus av sten i "villastil" från 1800-talets slut. Denna särpräglade typ av bostadsbyggande har tidigare varit väl representerad i flera stadsdelar utanför Vallgraven där utbyggnaden var intensiv perioden 1870-1910.