Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borås kn, ARMBORSTET 5 M.FL. TRANDAREDS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Trandareds kyrka är Borås första småkyrka och invigdes 1959. Kyrkan med församlingslokaler är ovanligt nog inrymd i ett lamellhus med lägenheter från samma år. Byggnaden har fyra våningar under sadeltak och kyrkan är inrymd i nedre sydöstra hörnet. Bakom kvarteret finns en trädklädd kulle där en samtida klockstapel är belägen. Lamellhuset är sammanbyggt med ytterligare ett lamellhus i vinkel österut och i dess sydöstra hörna har kyrkan lokaler för barnverksamhet.
Kyrkofasaden utskiljs tydligt i husfasaden, dels genom att vara av tegel, när fasaden i övrigt är slätputsad, och dels genom att ha en lutning inåt i ovankant. Dess höjd sträcker sig över 1,5 våningar i förhållande till bostadsfasaden längst i väster och däröver är det ytterligare tre våningar med lägenheter. Endast kyrkan har entré åt Söderkullagatan. Byggnaden har balkonger i horisontala band med vita, smalkorrugerade plåtfronter över hela sydfasaden, kyrkan undantagen. Mellan balkongerna finns avskiljande betongväggar, men huset ger ändå intryck av att vara ett loftgångshus. Vertikalt ges fasaden rytm med smala, vita pelare som är vidgade mot kyrkans lutande fasad. Pelarna flankeras av ett balkongräcke på var sida, vilka har ett liggande, smalt hålrum. Fasaden är slätputsad och varje lägenhet har en separat fasadfärg i dovt rött, grönt eller blått. Kyrkans belägenhet är inte skyltad vid gatan, men på huset sitter en skylt med kyrkans namn. Framför fasaden är smala gräsmattor. Entrépartiet flankeras av barrväxter längs den lilla asfalterade gången från Söderkullavägen. Längs väggarna växer lövbuskar.