Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Örnsköldsvik kn, TREHÖRNINGSJÖ 2:8 TREHÖRNINGSJÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten
Relativt liten tomt där kyrkan idag ligger centralt. Tomten troligen utvidgad mot söder med utfyllnad då marken sluttar brant ned mot sjön.
Den inhängnas med staket i svartmålat plattjärn, möjligen i samband med gravkapellets uppförande 1950?. Det tar slut i sydöst där marken sluttar i samma riktning. Här finns istället en mur av gråsten och delar av skogspartiet med höga tallar flyttas in på tomten. Det tar även slut i nordöst där tomten utvidgats mot öster.

Entré i nordväst med grovt grusad gång ned till kyrkan, den löper sedan runt densamma. Gräsbevuxna ytor i övrigt, även gravar i väster. Gravkvarteren mot norr grusade. Tomten utvidgad i terass ned mot öster och bortom en lokal väg mot nordöst. I söder gräsytor och grusomgång förbi gravkapellet uppfört 1950 med huggen naturstenssockel, reveterad fasad, sadeltak belagt med skivfalsad grönmålad plåt. Pardörr med liggande fasspåntad panel.