Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, ROMFARTUNA PRÄSTGÅRD 1:3 ROMFARTUNA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrka samt av en kyrkogård i två delar, en äldre kyrkogård som inte används längre samt en nyare kyrkogård.

Kyrkogården i sluttningarna närmast runt kyrkan är till större delen gräsbevuxen och används inte längre. Den skuggas på norra, östra och västra sidorna av ädellövträd, men ligger öppen mot slätterna i söder. Omgärdande kyrkogårdsmur av gråsten i kallmur har putsade, spånklädda stigluckor i norr och söder, varifrån grusgångar leder.

En nyare kyrkogård har anlagts på en tidigare åker väster om förbipasserande väg. Här finns en tydlig indelning i sex kvarter, med raka, breda grusgångar däremellan. En vindskyddande granhäck växer i norr, väster och söder.