Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, KUNGSBYN 12:1 KUNGSÅRA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka och ett bårhus.

Kyrkogården är anlagd i terräng som sluttar åt alla väderstreck, med störst utbredning österut. Tomten har varit stenbunden och fylldes därför på med jord 1856. Omgivande låg bogårdsmur är i kallmurade förband, delvis gammal och mossbelupen, delvis omsatt och därför fri från växtlighet. Innanför växer höga ädellövträd, däribland påfallande många askar. Gravkvarteren ligger till stor del i terrasser, där gräsytorna kommit att dominera. I nordvästra hörnet finns en liten stenlagd minneslund.

Angränsande till kyrkogårdsmuren i norr står ett bårhus, byggt 1954 efter ritningar av Bernhard Schill. Det är putsat och har valmat, spåntäckt tak. Bortom bårhuset finns en timrad faluröd bod från 1784 som tidigare stått på kyrkogården. Ytterligare en bit bort finns före detta sockenmagasinet.