Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lindesberg kn, GULDSMEDSHYTTAN 27:1 GULDSMEDSHYTTANS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka samt ett bårhus.

Kyrkogården breder ut sig framför allt väster om kyrkan och omges till stor del av en häck med grindstolpar av tegel vid entrén i norr och av natursten i nordväst. Ingen av entréerna har kvar sina grindar. Kyrkogården är bevuxen med gräs och har ett enkelt gångsystem av asfalt och grus. På kyrkogården finns en del ädellövträd planterade. Den äldre delen närmast kyrkan har en del äldre gravar med friser av sten och mönsterkrattat grus. Öster om kyrkan, i nederkanten av slänten, finns några få rader med ”allmänna linjen” -gravar från början av 1900-talet. Kyrkogården har utvidgats i flera omgångar bland annat 1958.

Sydöst om kyrkan finns ett bårhus kanske från 1950- 1960-talet. Byggnaden är enkel men omsorgsfullt utformad av tegel med helvalmat sadeltak belagt med skiffer.