Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sölvesborg kn, YSANE 15:6 YSANE KYRKA (SANKTA GERTRUDS KYRKA)

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Ysane kyrka finns i norra delen av samhället Ysane, invid väg E22 och beläget nordost om Sölvesborg. Församlingshemmet, från 1960-talet, ligger i nära anslutning till kyrkan, norr om kyrkogården. Kyrkogården utbreder sig söder och väster om kyrkan. En gråstensmur med markerade putsfogar, löper utmed norra, södra och östra sidan. Den är avtäckt med gråskifferflisor oh kalkstensflis. Den västra sidan utgörs av en delvis kallmurad stenmur. I söder, öster och norr inramas kyrkogården av en trädkrans. Utmed dessa sidor är ingångarna belägna. De markeras av järngrindar. Kyrkogården är indelad i rektangulära kvarter och gångarna är belagda med grus. Gravarna är grusgravar med buxbomsinramning. I kyrkogårdens östra del finns ett gravkapell.