Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, NÄRTUNA PRÄSTGÅRD 2:1 NÄRTUNA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Närtuna kyrkogård är en vacker plats med, samtidigt inramad och med utblick över den flacka dalgången. En krans av grova lövträd och en kraftig gråstensmur omger kyrkogården. Gråstenmuren omgärdar hela kyrkogården och har två öppningar. I den den äldre ingången i nordöst finns en putsad tegelportal från 1770. Portalen har två kraftiga pelare, mellan dem sträcker sig en flack valvbåge. Portalen är nedtill spritputsad och avfärgad i gult, ovan detta slätputsad och har en putsrustik mot kyrkbacken. Grindarna i smide är samtida med portalen. Gråstensmuren är lagd i flera etapper under tiden 1726 till 1805. Kyrkogårdens storlek är ungefär densamma som framgår av en karta från 1639.

Grusade gångar och små inslag av sentida växtsorter bidrar till ett ålderdomligt intryck. Det finns och många äldre gravar, även med mer anspråkslösa gravvårdar vilket är mindre vanligt

Bårhuset är ett av många omsorgsfullt utformade bårhus i pastoratet byggda i slutet av 1950-talet eller början av 1960-talet. Närtunas bårhus ritades av Åke Porne och har en ovanligt framträdande placering på kyrkbacken nordöst om kyrkan. Bårhuset är byggt 1961. Fasaden har en gul spritputs och taket täckt med skivtäckning av kopparplåt. Porten är av koppar och har en tresprångig omfattning.