Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hudiksvall kn, KRÅKÖN 1:3 KRÅKÖ KAPELL

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Tiotalet meter sydost om Kråkö kapell ligger prästkammaren, den lilla byggnad som fungerade som prästens bostad vid de årliga prästhelgerna. Uppgifterna om prästkammarens ålder går isär. Enligt kyrkobeskrivningen ska byggnaden vara jämngammal med kapellet, men en annan källa anger att byggnaden ska vara uppförd 1851-52 i samband med en renovering av kapellet. Byggnaden som vilar på hörnstenar har en timmerstomme som utvändigt är klädd med stående rödmålad locklistpanel och vitmålade inklädda knutar. Dörren, som är centralt placerad på västgaveln, samt byggnadens två fönster, mot norr respektive söder, har vitmålade snickerier. Samma kulör går även igen på övriga snickerier. Till fönstren finns även moderna fönsterluckor vilka lyfts av under sommarhalvåret. Taket som är av sadeltaksform täcks av ett tvåkupigt tegeltak och samma taktäckning och samma form återfinns även på det lilla skyddstaket över byggnadens dörr. Detta tak som bärs upp av vitmålade trästrävor har tillkommit under 1900-talet. Intill byggnadens västgavel återfinns även en modern vitmålad flaggstång av plast. Prästkammarens interiör består av ett enda rum utan eldstad med omålat trägolv, vitmålade snickerier, tapetserade väggar samt ett vitmålat tak i form av ett tredingstak. Möbleringen består av en utdragssoffa, runt bord med sex stolar samt en kommod.

Norr om prästkammaren står ett solur, ytterligare ett karaktäristiskt inslag vid fiskarkapellen. Soluret, som är utfört i sandsten vilar på en hög träpiedestal som i sin tur står på ett kvadratiskt underrede av trä. Detta solur tillkom redan 1738 och årtalet står inristat på solurets ovansida.