Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Rättvik kn, BODA 22:14 BODA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av en kyrka samt två tillhörande begravningsplatser, en äldre som ligger öster om kyrkan samt en yngre skogskyrkogård väster om kyrkan. På den östra kyrkogården finns också ett hus för bisättningar.

Den närmaste kyrkogården, belägen cirka 200 meter österut, var platsen för ortens första kapell som revs 1850. Ett spjälstaket delvis på stenmur omgärdar. I de två ingångarna finns stigportar av trä, samt murade och putsade pelare med fyrsidiga koppartak. Grusade gångar förbinder det i huvudsak gräsbevuxna området, utan tydlig åtskillnad mellan gravkvarteren. I nordvästra hörnet finns en minneslund. Vid östra änden ligger ett hus för bisättningar, uppfört 1880, med en murad källare som varit avsedd för avlidna som inte kunde gravsättas vintertid.

Den nyare skogskyrkogården ligger cirka en km väster om kyrkan, i riktning mot naturreservatet Styggforsen. Den omgärdas av stenmur och staket, med grindar i smide. Gravkvarteren har indelats rätvinkligt av häckar. Den senast anlagda delen har ett mer öppet skogslandskap och slingrande grusgångar.