Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kiruna kn, KYRKAN 11 KIRUNA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Över sluttningen nedanför kyrkan brer den stora, muromgärdade kyrkoparken ut sig med sin karaktäristiska fjällbjörkskog. I den till synes otuktade parken med sina upptrampade stigar, finns ett monument över LKAB:s förste disponent Hjalmar Lundbohm.
På andra sidan om den asfalterade planen framför kyrkan står den resliga klockstapeln som sägs vara inspirerad av de jämtländska och hälsingska staplarna från 1700-talet. Klockstapeln stod färdig fem år före kyrkan. Den är byggd med traditionella men fritt hopfogade arkitekturelement och kröns av en lökkupol. Stommen består av tolv stolpar som bryter genom nedre våningens valmtak och ligger synliga utanpå klockvåningen. Under de öppna ljudgluggarna löper ett blindgalleri av balusterdockor. Bottenvåningens takfall fortsätter i samma snedsträvor som på kyrkan. Hela stapeln är spånklädd och hållen i samma röda kulör som kyrkan.