Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sölvesborg kn, MJÄLLBY 2:30 MJÄLLBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Mjällby kyrka och kyrkogård ligger i norra utkanten av tätorten. Läget är flackt. Prästgården och f.d. lönebostället är belägna sydväst om kyrkan. En äldre ekonomibyggnad i sten används idag som församlingshem. I kyrkans närhet finns även en skola med flera byggnader av olika ålder. Mot norr utbreder sig öppen odlingsmark. Kyrkogården utbreder sig på alla sidor om kyrkobyggnaden. En större utvidgning har gjorts i öster. I söder gränsar kyrkogården till landsvägen och den på andra sidan liggande skolan med flera byggnader med skilda byggnadsår. En kraftig mur omgärdar kyrkogården. Till miljön hör en högväxande trädkrans. Putsade grindstolpar och järngrindar markerar huvudingången i söder. Kyrkogården präglas till övervägande del av 1800-talets strukturerade kyrkogårdsanläggning med rektangulära kvarter, klippta thujahäckar och buxbomsplantering. Gångarna är grusbelagda. Till kyrkogården hör ett begravningskapell, förråd och ett större ekonomibyggnadskomplex.