Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Varberg kn, HUNNESTAD 22:1 HUNNESTADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan omges av ett odlingslandskap med gårdar och bebyggelse i närheten.

Öster om kyrkan ligger FÖRSAMLINGSHEMMET. Detta är det gamla skolhuset som byggdes 1867-1868 och som var i bruk i 100 år. De bägge lärarna vid skolan hade små bostadslägenheter i byggnaden. Efter ca 40 år ansågs skolan för liten och byggdes ut i vinkel. Tillbyggnaden togs i bruk 1913. 1967 stängdes skolan. Sedan köpte församlingen byggnaden av kommunen och den byggdes om. 1972 stod huset invigningsklart som församlingshem. Även en vaktmästarebostad har inretts. Byggnaden har en naturstenssockel, locklistpanel målad i röd kulör, vitmålade knutar samt vindskivor, sadeltak täckt med 2-kupigt lertegel. 2-luftsfönster, vissa är spröjsindelade. Dörrarna är enkeldörrar och senare tillkomna. I öster finns 2 utspringande gavlar och i väster är planen i L-form. En farstukvist med bandtäckt plåttakfinns också i väster. Ena delen av huset består idag av en lägenhet. Runt församlingshuset finns en kallmurad stenmur.

Huset beläget väster om församlingshuset är den f d KANTORSBOSTADEN. Ett bra stycke längre väster om kyrkan ligger den f d PRÄSTGÅRDEN, numera privatbostad. Prästgården stod klar i juli 1845. Den förra, som var en låg envåningsbyggnad med halmtak, revs p.g.a. den var fallfärdig. I sitt nuvarande skick har prästgården en exteriör som helt överrensstämmer med 1845 års bygge med undantag av den år 1967 tillkomna expeditions- och arkivbyggnaden åt väster. Det lär vara en av Hallands äldsta prästgårdar.

KYRKOGÅRDEN
Kyrkans huvudingång är placerad i väster med en hög smidesjärngrind med grindstolpar av natursten. En grind finns även på hörnet i nordost och en öppning finns även i murens östra parti. Vid de båda smidesgrindarna finns naturstentrappor som går över muren. Avsedda för de som ej fick bli begravda i vigd jord. Kyrkomuren är en kallmurad fyllnadsmur som är ganska låg.

Runt kyrkogården växer trädrader av olika trädslag. En asfalterad gång leder från huvudingången och sedan runt kyrkan. I söder finns även en grusad gång. Vid huvudingången följs gången av höga rundklippta vintergröna buskar. Även moderna lyktstolpar med vita runda glaskulor finns utplacerade.

Gravvårdarna är placerade från N-S och flera järnkors samt singelgravar med naturstenkarm samt grusfyllnad finns på kyrkogården.