Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eskilstuna kn, FRISTADEN 1:18 FORS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Dagens kyrkopark har ungefär samma utbredning som den kyrkogård som användes fram till 1830-talet då helt ny begravningsplats anlades på kungsladugårdens mark. Då revs också större delen av kyrkogårdsmuren förutom sträckningen mot landsvägen. Även denna mur revs 1868 då kyrkogården omvandlades till kyrkopark.
Kyrkoparken genomkorsas av grusade gångar mellan gräsmattor med höga uppvuxna lövträd.
Fram till 1677 stod en klockstapel på kyrkogården. Då blev kyrktornets nya spira klar och klockorna flyttades över till tornet. På kyrkogården har också stått ben- och bårhus vilka revs 1836 respektive 1869.

Topografiska arkivet, Sörmlands museum
Sörmländska kyrkor 41