Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hallsberg kn, KYRKOPLATSEN 3 ADVENTSKYRKAN, HALLSBERG

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkan ligger på en tomt högre belägen än omgivningen och omgärdas delvis av en stödmur. I väster angränsar kyrkogården mot en f.d. prästbostad, idag pastorsexpedition. Runt kyrkogården finns en äldre trädplantering men ej en tydlig trädkrans. I söder mot Västra Storgatan och i väster finns en planterad häck, i norr avgränsas kyrkogården till viss del av en planterad häck och till viss del är den helt öppen mot en bakomliggande gång belagd med asfalt.

Från entrén i öster leder en bred asfalterad gång upp till planen framför kyrkans huvudentré som är placerad i öster. Den asfalterade gången fortsätter på kyrkans norra sida mot en minneslund som är anlagd väster om kyrkan. I övrigt finns det gångar belagda med betongplattor och kalkstensplattor. Kyrkogården är liten och består av två kvarter samt minneslund.

Inventeringstillfället 2007