Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Tranemo kn, MÅNSTAD 5:1 MÅNSTADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Den terrasserade begravningsplatsen sträcker sig runt om kyrkan och inhägnas av stenmurar och planar ut något i den norra delen. Lövträden som kantar kyrkogårdsmurarna planterades 1884. Från parkeringsplatsen leder i sydvästlig riktning en svängd grusad gång kantad av en stödmur i sten upp till kyrkans huvudingång i väster. Krattade grusgångar fortsätter sedan hela vägen runt kyrkan samt utöver kyrkogården, främst i dess nordvästra del. I kyrkogårdens nordvästra del sträcker sig en lång trappa i natursten ned till en smidesgrind vid den intilliggande landsvägen i norr.
År 1938 anlades terrasser på kyrkogårdens norra sida och året därpå iordningställdes de södra och västra delarna av kyrkogården. 1957 gjordes ett utvidgningsförslag för kyrkogården. En ny kyrkogårdsdel anlades 1987 i anslutning till den gamla. Denna utvidgade begravningsplats avgränsas i norr av en naturstensmur med grindar längst i öster samt i väster, och i söder och öster av trästaket. Här finns träd, buskar och häckplanteringar.