Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, LÄRBRO PRÄSTGÅRDEN 1:11 LÄRBRO KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Lärbro kyrkogård är rektangulär med sin största utsträckning i nord-sydlig riktning. Kyrkogården är omgiven av kallmurade kalkstensmurar med grindar i söder, väster och öster, de båda förra av järn och den senare av trä.
Grusgångar från öppningarna i söder och väster – de löper runt hela kyrkan – och vi-dare norrut, där en gång från den östra ingången ansluter. Runt minneslunden finns en gång av kalkstensflis.

Kyrkogården omges av en trädkrans planterad direkt innanför murarna i öster, norr och väster. En mindre trädplantering finns på den norra delen, i anslutning till minneslunden.

På kyrkogårdens södra del finns ett fåtal gravvårdar, bl.a. två gravtumbor från 1300-talet. Gravvårdarna är i stället förlagda till den norra delen av kyrkogården där också en minnessten från republiken Polens regering och Polska samfundet i Sverige samt enkla träkors över de offer som avled på krigssjukhuset i Lärbro 1945-46 finns. Minneslunden är enkel, den avgränsas med en låg kallmurad kalkstensmur. På kyrkogården fanns vid inventeringstillfället 1996 ca 550 st. synliga gravar.

Lyktstolpar finns utplacerade på hela kyrkogården (6 st.), och fasadbelysning i form av spotlights (2 st.) belyser kyrkans östra och västra fasader.

Övriga byggnader på kyrkogården
På kyrkogårdens västra sida finns en kastal, murarna är uppförda av kalksten. Fasaderna är putsade med kalkbruk och avfärgade vita.
Åttkantig huv klädd med tjärad tornpanel (snedkantade bräder). Hörntrianglarna och brättet har täta undertak av råspånt och asfaltpapp. Spiran kröns av en vindflöjel till vilken det är ca 30 m. De båda kyrkklockorna hänger i kastalens översta våning. Stommen utgörs av en modern takstolskonstruktion med kryss och ramar i panelens plan samt horisontella stödvirken på olika nivåer. Den äldre, invändiga konstruktionen består av bilade virken. Högbenen är försedda med offerreglar och spikplåtar.