Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gotland kn, HEJNUM KYRKOGÅRDEN 1:1 HEJNUM KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkogården består av en äldre och en yngre del. Den äldre är nära nog kvadratisk och torde inte ha rörts mycket sedan medeltiden, möjligen har den utvidgats något åt söder. Den omges av en trädkrans bestående av äldre träd, askar, kastanjer och lönnar. I dess nordvästra hör står sedan omkr. 1825 ett sockenmagasin. Marken innanför muren ligger något högre än den utanför. Den nya kyrkogården har en oregelbunden plan med omgivande oxelhäck.
De båda delarna omges av en kallmurad kalkstensmur ca 100 cm hög. På kyrkogårdens norra sträckning finns en stiglucka.

Från stigluckan i norr till norra långhusportalen finns en stenlagd gång. Grusgångar finns runt om de båda byggnaderna samt ut mot nya kyrkogården där den bryts upp av en brunn. Nivåskillnaden mellan den lite högre gamla kyrkogården och den lite lägre nya kyrkogården kompenseras med en trappa. Grindar finns på nya kyrkogårdens i dess nordöstra samt i dess nordvästra hörn, båda med järngrindar – den förra enkel och den senare med dubbla grindar.

Utanför muren i väster finns en brandstege. Vid stigluckan ligger en fotsten till en medeltida hissanordning.

På kyrkogården finns belysningsstolar (2 st.), stolparna är av trä, lykta av metall. På det gamla sockenmagasinets östra fasad har man monterat fasadbelysningen som utgörs av tre spotlights.
Kyrkogården hade 1996 ca 140 gravvårdar.

Övriga byggnader på kyrkogården
I kyrkogårdsmurens norra sträckning ingår en medeltida stiglucka, uppmurad av kalksten och putsad och vitkalkad. Sadeltak täckt med falar. Portblad med panel lagd i fiskbensmönster. Invändigt med sittnischer i båda sidorna.
På kyrkogården nordväst om kyrkan står ett f.d. sockenmagasin vilket byggdes 1825. Uppfört av trä, med tegeltak. Detta inrymmer numera förråds-, toalett- och personalutrymmen.