Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lidköping kn, HOVBY 12:1 HOVBY KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
HOVBY KYRKA är öst - västligt placerad på den lilla kyrkgården. Kyrkan omgärdas på alla sidor av en jämn kallmurad stenmur samt i norr och väster av en trädrad. Innanför muren finns på alla sidor en låg måbärshäck.
Kyrkogårdens huvudingång vetter mot vägen i väster och utgörs av en dubbel smidesgrind, placerad mellan fyrsidiga stenstolpar. En grusgång leder från grinden till kyrkans västport. Varje grind har ornering i form av ett kors mellan dubbla "hjärtan". En nyare enkelgrind leder in från parkeringsplatsen söder om kyrkan. Grinden är placerad mellan två slipade granitstolpar. Från denna grind leder en grusgång mot kyrkan i norr.
Runt kyrkan leder en grusgång. I kyrkogårdens sydöstra del finns gravvårdar av nyare datum. Söder om kyrkan finns ett fåtal 1800-talsgravar, bland annat en sten omgärdad av järnstaket. Söder om tornet finns en romansk vård i form av en smal häll samt med gavelkors av sten. I norra delen av kyrkogården finns endast ett fåtal vårdar.
Församlingen köpte nyligen till mark i öster.