Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, KYRKEBY 9:1 HARESTADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
HARESTAD KYRKA ligger i ett höjdläge ungefär mitt på kyrkogården. Kyrkan ligger på samma plats som sin medeltida föregångare. Den största utbredningen är söder om kyrkan. Kyrkogården inhägnas av en gråstensmur som till vissa delar rätats och lagts om i samband med en utvidgning som skedde 1944-45. Åt norr och öster utgör muren samtidigt stödmur för den terrass som kyrkan står på.

Utvidgningen omfattade ett mindre område närmast landsvägen i öster. samt ett smalt område i väster.

Innanför muren åt väster, söder och öster står oxlar, och ovanför muren åt norr en rad med höga men relativt smala lövträd.
Gångarna och marken intill kyrkan är grusade, med undantag för gången från västra grinden upp till huvudporten.
Grindar finns i muren från öster, söder och väster; putsade grindstolpar som är täckta med skivor av kalksten samt smidesgrindar.

Ytterligare en utvidgning är gjord åt norr. Denna del är endast inhägnad av ett staket, och ligger lägre än den äldre delen. Mindre partier av den äldre muren har avlägsnats för att länka ihop den nordliga utvidgningen med resten av kyrkogården.

Söder om kyrkan, på andra sidan vägen ligger en modernare byggnad som rymmer bårhus, materialbod samt personalutrymmen. Byggnaden är av trä med tegeltak.