Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Göteborg kn, BJÖRLANDA 15:1 BJÖRLANDA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Anläggningen består av kyrka, klockstapel och begravningsplats. I den nordöstra delen finns en parkeringsplats och ett redskapsförråd.

Björlanda kyrka ligger på en av områdets högsta punkter, ca en kilometer från havet. Ursprungligen ledde vägar upp till kyrkan från norr, söder och öster. De tre entréerna försågs med stigportar som finns kvar än idag.

Kyrkogårdens äldsta del omgärdas av en kraftig kallstensmur. Stigportarna är vitputsade, två av dem har järngrindar i den välvda öppningen. Stommen är av natursten och portarna kröns av ett brutet tak med enkupigt lertegel och röda vindskivor. Portarna uppfördes 1738 av murarmästare Anders Pihl i Göteborg. Järngrindarna tillkom 1856.
Kyrkogården har utvidgats mot norr i flera etapper. Sydöst om kyrkan står ett antal äldre gravstenar uppställda längs muren.

Klockstapeln står nära koret strax sydost om kyrkan. Den är åttakantig, eller snarare fyrsidig med kraftigt avfasade hörn. Det kopparklädda svängda taket (tornhuven) följer byggnadens form och kröns av en spira. Stapeln står på en murad stenfot och har fasader i stående rödfärgad locklistpanel. Stapeln innehåller två klockor, från 1786 respektive 1808.

Björlanda kyrka har haft klockstapel åtminstone sedan tidigt 1600-tal. År 1786 uppfördes en ny klockstapel som reparerades år 1850, 1855, 1869 och 1878. Slutligen blev den till större delen ombyggd år 1890. På vindflöjeln i takspirans topp står årtalet 1820.