Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ånge kn, OVANSJÖ 1:354 ALBY GRAVKAPELL

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten
Uppe på en åsrygg inramad av en kc-murad naturstenmur, ca 1m hög, är tomten oregelbunden till sin form. I dalgången norr om löper järnvägen förbi, i söder byvägen in till centrum. Omgivningarna ger det karaktär av skogskyrkogård där kapellbyggnaden ligger indragen mot skogskanten i norr med en trädridå i samtliga väderstreck. Entré från söder där en klockstapel i trä ligger strax väster om den grusade raka gången fram till kyrkan. Den åttkantiga klockstapeln, ritad av arkitekt Per Österlund från Sundsvall 1931, är en hembygdsinspirerad pastisch med träpanel på förvandring i rådstugan, kyrkspånklädda stolpar med papyruskapitäl i den öppna övre våningen samt barocksvängt tak med uppskjutande spira, allt klätt med rundspån. Helt tjärad.

I norr, öster, syd/sydväst kryper barrskogen tätt inpå muren. Planterade björkar utmed muren i söder samt uppfartsvägen. Gräsbevuxen tomt med skifferlagda stigar mellan gravkvarteren. I väster finns ett betonggjutet bredpanelat församlingshus i trä från 1970-talet? samt tillhörande garage/ förrådsbyggnad strax utanför muren. Båda strukna med laserande Cuprinol och med valmade svartmålade skivplåtsinklädda tak med utkragande taksprång. I nordost en mindre förrådsbyggnad i trä.