Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Timrå kn, TYNDERÖ PRÄSTBOL 1:2 TYNDERÖ KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kyrkotomten
Svag sluttning mot söder. Runt kyrkotomten löper en bogårdsmur i gråsten med varierande höjd, som mest ca en meter från markplanet. Kompletterad vid utvidgning söderut med låga buskage. Ny utvidgning ca 200 m sydväst om kyrkan.

Parallellt med landsvägen löper inordväst en år 2000 stensatt och kantstensstödmurad passage in mot entrén till kyrkotomten. In tar man sig via en portik i norr bestående av två höga, murade och utvändigt putsade och vitmålade grindstolpar, som krönts med kopparplåt och klot, bundits samman med en guldstrålande sol, i vilken en laxfisk simmar, samt tillhörande smidda grindar.

Kyrkobyggnaden ligger i en väl samlad miljö med det gamla skolhuset (möjligen prästgården), troligen från 1880-talet, uppe på höjden i norr och en angränsande klockstapel, omnämnd första gången 1766. Klockstapeln har en hög murad sockel av gråsten, trästommen har utvändigt omålad lockpanel och stående vitmålad bredpanel, i nedredelen. Klocköppningen med tre ljudluckor i väster och öster, två i söder och norr, vitmålad panel med hörnpilastrar, bärande kraftig takfotslist, barocksvängt tak med spån, uppskjutande lanternin med spånkupol, klot på spira och vimpel.