Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Sundsvall kn, LIDENS-BYN 1:46 LIDENS GAMLA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Den till ytan stora socknen ligger nordligast i landskapet och omfattar Indalsälvens dalgång och stora glest bebyggda skogsområden. Kyrkan ligger ca 1,5 km sydväst om den nya kyrkan, söder om tätorten Liden avskilt från bebyggelsen.

Kyrkotomten
Mycket liten och begränsad till ytan. Tät granhäck omger tomten utom mot söder. Stigport i trä mot öster med gamla gravkors i järn förvarade på norra insidan. Naturstengrund, liggtimmer, tjärad utsida, sadeltak med spån sågad tunna kopior, taket lades om 1911, senare ?. Gräsmatta runt hela tomten med trolig stenhäll i norr. Minnessten i granit i nordöst över Magnus Huss. Två gravkors under korfönstret från 1850-talet, paret Taflin.

Strax nordost om kyrkan står en klockstapel från 1958, ritad av Iwar Andersson, efter förebild av äldre stapel. Stolpkonstruktion stående på gjutna stöd i betong, åtta yttre spånklädda ben, samt inre krysstag i fyrkantvirke i alla väderstreck, som bär det nedre spåninklädda tälttaket ur vilket en hög spira suter upp, även den spånklädd. Lanternin med öppet spröjsverk i trä. Klockupphängning via tre par inre fyrkantstolpar i diagonal.