Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, JÄLA 12:1 JÄLA KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
JÄLA KYRKA ligger placerad något norrut på den omgivande, rektangulära kyrkogården. Kyrkogården omges av en relativt hög, kallmurad kyrkogårdsmur med huvudingång, i form av en smidesgrind, i den norra muren i höjd med tornet. Ytterligare en grind, bredare och modernare, finns i murens sydvästra hörn. Innanför muren finns en trädrad med lindar och lönnar. Utmed den sydöstra delen av muren finns en gräsbevuxen jordvall. I kyrkogårdens sydvästra hörn finns en ekonomibyggnad uppförd 1985-86 som innehåller WC och redskaps- och likbod. Huset har stående locklistpanel målad i röd oljefärg, kopplade fönster och sadeltak med enkupigt tegel. På västfasaden finns en garageport.