Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falköping kn, HÄLLESTAD 9:1 M.FL. HÄLLESTADS KYRKA

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
HÄLLESTADS KYRKA och den gräsbevuxna kyrkogården ligger på en svagt upphöjd platå i landskapet. Kyrkan är omgiven av en bred krattad grusgång som åt öster sträcker sig ända fram till kyrkogårdsmuren. Kyrkogården avgränsas åt norr, söder och väster av ett enkelt taggtrådsstängsel. Runt om kyrkogården finns en trädrad med höga, uppvuxna almar och lönnar. Kyrkogårdsmuren åt öster följer den passerande grusvägens kurvlinje och har ingångar mot den södra respektive den norra sidan om kyrkans kor. Stenpollare bär upp grindar i svart smide varav den södra har årtalet "1895". Gravvårdarna, som är både av det enklare slaget och sådana med grusfylld stenram, är ordnade i rader i nord-sydlig riktning på ömse sidor om kyrkan.