Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arboga kn, PARADISET 8

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
Kvarteret Paradiset är helt sanerat från äldre bebyggelse. Paradiset 8 innehåller idag bostadslängor i 2-våningar. Viss ansträngning har lagts vid att anpassa bebyggelsen till omgivande äldre bebyggelse. De träpanelade huskropparna är dock för storskaliga och hade mått bra av att brytas ned i mindre enheter. Som vanligt vid den här typen av modern bebyggelse i stadskärnan har parkeringsytor prioriterats före annan markbehandling vilket givit ett sterilt intryck framförallt på den södra sidan. Vissa gator kring detta och närliggande kvarter har också av någon outgrundlig anledning belagts med trädgårdsplattor. Huskropparna är dock vällovligt placerade i gatulinjen så att en förhållandevis sluten och välplanerad gårdsbildning kunnat åstadkommas. Några försök att integrera den villa som också ligger i kvarteret har emellertid inte gjorts varför anläggningen ändå känns splittrad och ofullgången.
På fastigheten finns ägarlängder som sträcker sig tillbaks till 1665. Det finns också en anteckning om att delar av fastigheten på 1400-talet tillhörde Vadstena kloster samt en ägoanteckning Sancta Birgitta från 1350 (se Hembygdsföreningen Arboga Minnes årsbok 1969).
Byggnaderna på fastigheten är för unga för att värderas.