Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arboga kn, HELGE KORS 15

 Anlaggning - Beskrivning

Beskrivning
På fastigheten ligger ett medeltida stenhus som är förändrat i omgångar. I samband med renoveringen 1972 tillbyggdes en entré/farstu i trä som fått ett väl dominerande uttryck. Byggnaden är en rektangulär tegelbyggnad om 2 våningar och källare. Genom en källarhals, som torde vara ursprunglig, leder en trappa ned i en smal tunnvälvd förstuga och därifrån till den likaledes tunnvälvda källaren. De övre våningarna har helt förändrats för modernt bostadsbruk. Att döma av anfang, synliga i förstugan , har åtminstone undre våningen varit täckt av kryssvalv, förmodligen 2 stycken, vilket tyder på att planen varit tvårummig. Äldsta kända ägare var den rike köpmannen Hans Larsson Krokfot som bebodde byggnaden på 1480-talet (se Sven Ljungs Arboga stads historia).