Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, ASSISTENTEN 7 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

ASSISTENTEN 7

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Småstugeområde från slutet av 1940-talet beläget i den sydvästra delen av Hökarängen. Kvarteren är grupperade kring en U-formad gata samt två raka gator i nordsydlig riktning. I områdets mitt finns sparad naturmark med grusade gångvägar. Området omges av naturmark och i norr finns ett angränsade lamellhuskvarter. Småstugan är från 1947 av typ XIV från Stockholms stads fastighetskontors Småstugebyrå, förlängd på 1950-talet, och ligger på en trädgårdstomt med terrasseringar av slipers, tujahäck och med höga tallar i tomtgräns. Låg häck mot gatan.