Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, KORINTEN 1 M.FL. 2 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
2 (akt.)
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

KORINTEN 1

MUSKOTBLOMMAN 1

MUSKOTBLOMMAN 2

PEPPARDOSAN 1

PEPPARDOSAN 2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Sex lamellhus från 1947-49 fördelade på tre kvarter och belägna i en lätt svängd rad längs Saltvägen som bildar östgräns för det så kallade Kryddområdet med likartad bebyggelse. Kvarteren avdelas från varandra av gångstråk.

I Peppardosan finns en gräsremsa på byggnadernas baksidor medan det i de andra två kvarteren är naturmark direkt inpå knuten. I Muskotblomman 2 är en piskställning inplacerad bland tallarna.

Förgårdsmarken har asfalterade körvägar närmast fasaderna. I Korinten återfinns ett tätt rosbuskage. Framför huset Muskotblomman 2 finns en naturstensterrasserad och buskomgiven sitt- och grillplats. På Muskotblomman 1 fin...

Läs mer i eget fönster