Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stockholm kn, BOLMEN 1 Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
Stockholm
Stockholm

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Flerbostadshusområde med lokaler

BOLMEN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Nio ursprungliga smalhus från 1940-talet placerade i två öst-västliga parallella rader i en sydsluttning. Norra raden består av fem hus och ligger utefter södra kanten av Bolmensvägen. Södra raden består av fyra hus och ligger utefter norra kanten av Möckelvägen. Mellan hus och gata finns lite gräs, buskar och äldre lövträd. Mot ost vidtar en gångväg och en daghemsfastighet och mot väst en gångväg och en lekplats. Mellan de två husraderna bildas en innergård med berg i dagern, diverse äldre barr- och lövträd, bänkar, buskar, gräs och någon lekplats. Mellan några av byggnaderna finns parkeringsplatser och mellan hus nr 1 och hus nr 7...

Läs mer i eget fönster