Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Västerås kn, KANIK-LUNDBY 2:2 LUNDBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

lundby3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LUNDBY KYRKA (akt.)
Västmanland
Västerås

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KANIK-LUNDBY 2:2

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Anläggningen består av en kyrkogård med en kyrka och ett gravkapell.

Kyrkogården närmast runt kyrkan omges av en kyrkogårdsmur, lagd 1860, innanför en rad av ädellövträd från samma tid. Gravvårdarna är mestadels låga, en del äldre stenramar har blivit övervuxna sedan gräsmatta anlagts över hela området. Kyrkogården har utvidgats mot norr och öster. Inom västra kyrkogårdsmuren blev 1935 ett gravkapell i natursten byggt, ritat av arkitekt Viktor Segerstedt.

Inventeringsår 1999

Text saknas för närvarande