Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kungsör kn, KUNGS BARKARÖ PRÄSTGÅRD 1:2 KUNGS-BARKARÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

kungbarkarö 1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KUNGS-BARKARÖ KYRKA (akt.)
Västmanland
Kungsör

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

KUNGS BARKARÖ PRÄSTGÅRD 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 2014

Endast kyrkans taklag har inventerats. Anläggningsbeskrivning saknas därmed i inventeringen.

Inventeringsår 2005

Kungs – Barkarö är en liten socken i låglänt åkerbygd, vars odlingsmarker delvis torrlagts genom invallning. I nord-sydlig riktning går Jägaråsen. Enda byn finns vid kyrkan; annars har större gods dominerat.

Kyrkogården är anlagd i en svag östsluttning och omgärdas av en bogårdsmur i kallmurade förband. I de två muröppningarna sitter svartmålade järngrindar från 1865. Vid infarten från söder finns en faluröd ekonomibyggnad från 1800-talet. Innanför muren finns en krans av gamla lövträd och en bred grusad gång.

Inventeringsår 1999

Se Historik