Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Laholm kn, HUMMERN 15 M.FL. LAHOLMS KYRKA (SANKT CLEMENS KYRKA) Ny sökning Tillbaka till sökning

1846-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LAHOLMS KYRKA (SANKT CLEMENS KYRKA) (akt.)
Halland
Laholm

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HUMMERN 15

HUMMERN 22

HUMMERN 23

Beskrivning

Inventeringsår 2002

MILJÖ - Laholms kyrka, även kallad Sankt Clemens kyrka, ligger mitt i bebyggelsen på en strandplatå där Lagaån gör en krök, i västra utkanten av staden. Invid kyrkan återfinns församlingshemmet. Kyrkan är belägen intill Gamlebyn i Laholm. Laholms innerstad utgör riksintresse med medeltida stadsbildning och borgruin, Lagaholm, där det ålderdomliga gatunätet, sydskandinavisk bebyggelse från 1700-1900-tal samt Kungsladugården, öster om Lagaholm är några intressanta inslag.

ANLÄGGNING - Kyrkan är högt belägen i de centrala delarna av Laholm. Byggnaden kringgärdas av en hög stenlagd mur med ojämna ytor. (Dock är den låg i de södra delar...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan : Historik - hämtad från Sockenkyrkorna. Kulturarv och Bebyggelsehistoria / RAÄ:s Byggnadsregister