Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, KNUTBY 3:1 KNUTBY KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Knutby kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KNUTBY KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KNUTBY 3:1

Beskrivning

Inventeringsår 2005

Knutby kyrka är byggd i slutet av 1200-talet som en rektangulär salkyrka. Sakristian i norr är tillbyggd på 1300-talet liksom vapenhuset i söder. Murarna är uppförda i gråsten med inslag av tegel i fönsteröppningar och gavelrösten. I vapenhuset finns en ursprunglig, spetsbågig sydportal med putsad tegelomfattning. Kyrkan har även haft en likadan västportal men den murades igen redan på 1400-talet, när valven slogs. Portomfattningen i tegel finns dock kvar.
Kyrkogården omges av en medeltida bogårdsmur i gråsten avtäckt med spåntak. Gråstensmuren är murad i kalkbruk. Det är tillsammans med Vendels bogårdsmur den enda medeltida bogår...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister