Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Skellefteå kn, KYRKAN 1 SANKT OLOVS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Sanktolovs kyrkaSkellefteå exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANKT OLOVS KYRKA (akt.)
Västerbotten
Skellefteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

KYRKAN 1

Beskrivning

Inventeringsår 2010

Bristen på lämpliga områden för begravningsplats inom stadens gränser var anledningen till att mark köptes in på Sunnanå. Begravningsplatsen invigdes 1915, men är utvidgad ca 1925, 1939, 1948 (enligt förslag av Knut Nordenskjöld) och 1974. Utvidgningarna har främst skett mot väster. Det plana området omges av en låg och tät häck, en bogårdsmur av sten i väster samt älvslänten i norr. Ursprungligen omgavs hela området av en granhäck. Huvudentrén ligger i sydost och manifesteras genom fyra vita putsade portstolpar med svarta järngrindar, liknande dem vid församlingskyrkan. Dessa tillkom 1929 för att lyfta fram samhörigheten med Sankt ...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 1999

Se ovan: Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister