Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gotland kn, FÅRÖ KYRKOGÅRDEN 1:1 FÅRÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

476-10-tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FÅRÖ KYRKA (akt.)
Gotland
Gotland

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FÅRÖ KYRKOGÅRDEN 1:1

Beskrivning

Inventeringsår 2009

Kyrkogården är utvidgad ett flertal gånger, 1912 mot öster och norr och i början av 1960-talet mot norr. Dessutom kan anmärkas att en del av den äldsta kyrkogården byggdes över då kyrkan förstorades vid mitten av 1800-talet. Gräsytor dominerar kyrkogården. Grus- och häckgravar är få. Den södra delen av gamla kyrkogården har huvudsakligen gravar från 1950- och 1960-talen med likartade vårdar, området direkt norr om kyrkan har mer varierande gravar. Nya kyrkogården är typisk för sin tid med raka kvarter och snarlika vårdar.

Kyrkogården omges av en kallmurad kalkstensmur., av de äldsta partierna kvarstår endast små rester. I norr är...

Läs mer i eget fönster

Inventeringsår 2002

Se ovan Historik - hämtad från Riksantikvarieämbetets Byggnadsregister