Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Arboga kn, SÖDER 1:2 SÖDER 1:2 (STADSÄGA 944 OCH 943) Ny sökning Tillbaka till sökning

Söder 1;2_1_2

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDER 1:2 (STADSÄGA 944 OCH 943) (akt.)
Västmanland
Arboga

Bostadsbebyggelse - Bostadshus - Småhusområde

Bostadsbebyggelse - Bostadshus

SÖDER 1:2

Beskrivning

Inventeringsår 1998

Byggnaden på fastigheten Söder 1:2 ingår i den sammanhängande trähusbebyggelse som finns i Arboga stadskärna. En bebyggelse som med tiden i varierande grad förändrats men som kan ha sitt ursprung så långt tillbaka som 1600-talet och kvarvarande exteriöra detaljer från 1700-talet.
Bostadshuset på denna fastighet är dock av senare datum och uppfördes på 1860-70-talet. Exteriört har byggnaden fått behålla sin tidskaraktär och utvändiga underhållsarbeten pågår. Byggnadens grundläggning som utgör en del av Arbogaåns stensatta stränder har emellertid eroderat vilket medfört att byggnaden satt sig betänkligt. Ett problem som är genomgåend...

Läs mer i eget fönster